Доступні курси

Онлайн курс складається з 5 модулів, проходження яких дає змогу знайти відповіді на конкретні запитання, які виникають у житті кожної людини, зменшуючи ризики політичного маніпулювання. Під час проходження курсу учасник опанує ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційнокомунікативний супровід діяльності органів державної влади. Широке коло освітлюваних питань та ситуацій, практичні приклади роблять цей курс дієвим політичним радником і помічником державного службовця, що буде сприяти підвищенню його політичної культури, шанобливого ставлення до своєї професії, держави і громадян

Онлайн-курс складається із 3 модулів, які передбачають розгляд сучасних стандартів управління якістю та інноваційних підходів до оцінки результативності і якості державного управління. Під час проходження курсу учасник ознайомиться із Методичними рекомендаціями щодо проведення обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та опанує ключові аспекти впровадження системи управління якістю в державному органі, навчиться визначати підходи і критерії до проведення обстеження системи управління якістю, оперувати відповідною інформацією, необхідною для ефективної оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та узагальнювати результати обстеження системи управління якістю.