Доступні курси

Онлайн-курс створено з метою ознайомлення посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування з основами гендерно орієнтованого врядування, основними поняттями гендерного підходу в публічному управлінні, сутністю нормативно-правової бази, інституційного механізму формування та реалізації гендерної політики в Україні, особливо формуванням гендерно орієнтованої корпоративної культури в органах публічної влади.

Курс розроблено проєктом “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується Alinea International, у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Вищою школою публічного управління.

Партнери

Курс розроблено Проєктом «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні»,
що реалізується Міжнародною організацією праці за фінансування Міністерства закордонних справ Данії,
у співпраці з Міжнародним навчальним центром МОП у м. Турин, Національним агентством України з питань державної служби,
Вищою школою публічного управління та Національною тристоронньою соціально-економічною радою.

Партнери

Цей курс стане у нагоді структурним підрозділам, уповноваженим на проведення функціонального аудиту  в державному органі, іншим учасникам дотичним до проведення функціонального аудиту, зокрема, представникам служб управління персоналом, бухгалтерским службам та структурним підрозділам, відповідальним за стратегічне планування.

Цей курс стане у нагоді службам управління персоналом та іншим учасникам роботи з конфліктами у разі виникнення конфліктів міжособистісного характеру, а також для зниження напруги в колективі, підвищення ефективності та продуктивності роботи органу публічної влади, створення сприятливого психологічного клімату у колективі.


Онлайн курс складається з 5 модулів, проходження яких дає змогу знайти відповіді на конкретні запитання, які виникають у житті кожної людини, зменшуючи ризики політичного маніпулювання. Під час проходження курсу учасник опанує ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційнокомунікативний супровід діяльності органів державної влади. Широке коло освітлюваних питань та ситуацій, практичні приклади роблять цей курс дієвим політичним радником і помічником державного службовця, що буде сприяти підвищенню його політичної культури, шанобливого ставлення до своєї професії, держави і громадян

Онлайн курс присвячений питанням запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці. Він покликаний сприяти створенню робочого середовища, вільного від будь-яких проявів дискримінації та насильства за ознакою статі, з гідними та рівними умовами праці для всіх.

Курс складається з чотирьох модулів, під час проходження яких слухачі зможуть:

  • дізнатися більше про різні форми та прояви сексуальних домагань на робочому місці,
  • ознайомитися з результатами досліджень, які дозволяють оцінити справжні масштаби поширення сексуальних домагань у суспільстві,
  • поглибити власні знання щодо вітчизняного законодавства та міжнародних зобов’язань України у сфері викорінення сексуальних домагань,
  • розглянути найбільш поширені міфи щодо сексуальних домагань, спростування яких допомагає краще зрозуміти природу цього явища,
  • отримати практично орієнтовані рекомендації щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці, а також надання ефективної підтримки постраждалим. 

Онлайн курс розроблено ООН Жінки у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС за фінансової підтримки уряду Швеції.


Внутрішній портал для працівників НАДС

Адаптація ー одна з важливих складових системи управління персоналом, яка має на меті допомогти новопризначеним державним службовцям розкрити свій професійний та особистісний потенціал, а також соціально інтегруватися в колектив.
Цей курс стане у нагоді службам управління персоналом та іншим учасникам процедури адаптації під час підготовки та проведення процедури адаптації новопризначених державних службовців в державних органах.


"Актуально про державну службу та управління персоналом"  –  комунікаційна платформа для представників служб управління персоналом, державних службовців


Високий рівень комп’ютеризації вимагає дотримання певних правил поведінки для убезпечення себе та оточення від загроз в інформаційній сфері. Цей курс покликаний допомогти засвоїти базові принципи кібергігієни та типові алгоритми дій у разі виявлення ознак інформаційних атак. Протягом навчання ви дізнаєтеся за допомогою реальних прикладів, як не стати жертвами зловмисників. Участь у курсі рекомендується державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування. Отримайте сертифікат, що засвідчує успішне проходження базового курсу з цифрової грамотності обсягом 0,33 кредиту ЄКТС.

Інформаційний онлайн-ресурс спрямований на підготовку до проходження конкурсів на посади державної служби.

Ресурс також дає можливість пройти пробне тестування на знання законодавства, аналітичні та вербальні здібності.

В рамках курсу “Визначення завдань і ключових показників (Б, В)” учасники дізнатися про:

  • послідовність дій у процесі визначення завдань і ключових показників 

  • алгоритм формулювання завдань та KPI’s

  • організацію системи моніторингу виконання завдань і ключових показників

  • підстави для перегляду завдань і ключових показників

На  ресурсі "Реформа оплати праці державних службовців" учасники знайдуть корисну інформацію про про зміни підходів до системи оплати праці державних службовців та класифікації посад.


В рамках курсу "Культура публічної служби" учасники дізнаються: 

- Як сформувати позитивну організаційну культуру? 
- Навіщо для органу публічної влади HR-стратегія та як її підготувати?
- Як застосовувати у своїй роботі такі сучасні технології вирішення конфліктів як медіація та діалог?

Програма розроблена та реалізується у співпраці Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Української школи урядування та Національного агентства України з питань державної служби.  


Онлайн-курс складається із 3 модулів, які передбачають розгляд сучасних стандартів управління якістю та інноваційних підходів до оцінки результативності і якості державного управління. Під час проходження курсу учасник ознайомиться із Методичними рекомендаціями щодо проведення обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та опанує ключові аспекти впровадження системи управління якістю в державному органі, навчиться визначати підходи і критерії до проведення обстеження системи управління якістю, оперувати відповідною інформацією, необхідною для ефективної оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та узагальнювати результати обстеження системи управління якістю.

Цей курс стане у нагоді службам управління персоналом, іншим державним службовцям категорії «Б» та «В», посадовим особам місцевого самоврядування у формуванні готовності до своєчасних, доречних, ефективних дій під час виконання  посадових обов'язків у разі виявлення ознак наявності конфліктів між співробітниками.

Курс підготовлено Національним агентством України з питань державної служби спільно з Програмою підтримки ОБСЄ для України.

1

HR майстерня” - це більше ніж навчальна програма для служб управління персоналом. Це можливість створити активну НR-спільноту, поділитися власним досвідом та віднайти кращі практики управління персоналом для впровадження в роботу своїх державних органів.

Програма є практико орієнтованою, тому 30 відібраних комісією учасників в період з липня по вересень 2024 року матимуть можливість познайомитися з практичним досвідом українських та іноземних колег, отримають наставників, а також підготують власні проєкти з розвитку інструментів управління персоналом для державних органів, в яких працюють. 

Проєкт розроблено та реалізується за підтримки: НАДС, Команди підтримки реформ Міністерства економіки України (що діє в рамках проєкту "Українська Архітектура Реформ"), EU4PАR та Вищої школи публічного управління.