Cours disponibles

Цей курс стане у нагоді структурним підрозділам, уповноваженим на проведення функціонального аудиту  в державному органі, іншим учасникам дотичним до проведення функціонального аудиту, зокрема, представникам служб управління персоналом, бухгалтерским службам та структурним підрозділам, відповідальним за стратегічне планування.

Цей курс стане у нагоді службам управління персоналом та іншим учасникам роботи з конфліктами у разі виникнення конфліктів міжособистісного характеру, а також для зниження напруги в колективі, підвищення ефективності та продуктивності роботи органу публічної влади, створення сприятливого психологічного клімату у колективі.


Онлайн курс складається з 5 модулів, проходження яких дає змогу знайти відповіді на конкретні запитання, які виникають у житті кожної людини, зменшуючи ризики політичного маніпулювання. Під час проходження курсу учасник опанує ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційнокомунікативний супровід діяльності органів державної влади. Широке коло освітлюваних питань та ситуацій, практичні приклади роблять цей курс дієвим політичним радником і помічником державного службовця, що буде сприяти підвищенню його політичної культури, шанобливого ставлення до своєї професії, держави і громадян