Доступні курси

Онлайн курс складається з 5 модулів, проходження яких дає змогу знайти відповіді на конкретні запитання, які виникають у житті кожної людини, зменшуючи ризики політичного маніпулювання. Під час проходження курсу учасник опанує ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційнокомунікативний супровід діяльності органів державної влади. Широке коло освітлюваних питань та ситуацій, практичні приклади роблять цей курс дієвим політичним радником і помічником державного службовця, що буде сприяти підвищенню його політичної культури, шанобливого ставлення до своєї професії, держави і громадян

Онлайн-курс складається із 3 модулів, які передбачають розгляд сучасних стандартів управління якістю та інноваційних підходів до оцінки результативності і якості державного управління. Під час проходження курсу учасник ознайомиться із Методичними рекомендаціями щодо проведення обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та опанує ключові аспекти впровадження системи управління якістю в державному органі, навчиться визначати підходи і критерії до проведення обстеження системи управління якістю, оперувати відповідною інформацією, необхідною для ефективної оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та узагальнювати результати обстеження системи управління якістю.

Онлайн курс присвячений питанням запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці. Він покликаний сприяти створенню робочого середовища, вільного від будь-яких проявів дискримінації та насильства за ознакою статі, з гідними та рівними умовами праці для всіх.

Курс складається з чотирьох модулів, під час проходження яких слухачі зможуть:

  • дізнатися більше про різні форми та прояви сексуальних домагань на робочому місці,
  • ознайомитися з результатами досліджень, які дозволяють оцінити справжні масштаби поширення сексуальних домагань у суспільстві,
  • поглибити власні знання щодо вітчизняного законодавства та міжнародних зобов’язань України у сфері викорінення сексуальних домагань,
  • розглянути найбільш поширені міфи щодо сексуальних домагань, спростування яких допомагає краще зрозуміти природу цього явища,
  • отримати практично орієнтовані рекомендації щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці, а також надання ефективної підтримки постраждалим. 

Онлайн курс розроблено ООН Жінки у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС за фінансової підтримки уряду Швеції.


Внутрішній портал для працівників НАДС

HR майстерня” - це більше ніж навчальна програма для служб управління персоналом. Це можливість створити активну НR-спільноту, поділитися власним досвідом та віднайти кращі практики управління персоналом для впровадження в роботу своїх державних органів.

Програма є практико орієнтованою, тому 35 відібраних комісією учасників в період з серпня по жовтень 2021 року матимуть можливість познайомитися з практичним досвідом українських та іноземних колег, отримають наставників, а також підготують власні проєкти з розвитку інструментів управління персоналом для державних органів, в яких працюють. 

Проєкт розроблено та реалізується за підтримки: НАДС, Команди підтримки реформ Міністерства економіки України (що діє в рамках проєкту "Українська Архітектура Реформ"), EU4PАR та Української школи урядування.

Адаптація ー одна з важливих складових системи управління персоналом, яка має на меті допомогти новопризначеним державним службовцям розкрити свій професійний та особистісний потенціал, а також соціально інтегруватися в колектив.
Цей курс стане у нагоді службам управління персоналом та іншим учасникам процедури адаптації під час підготовки та проведення процедури адаптації новопризначених державних службовців в державних органах.


"Актуально про державну службу та управління персоналом"  –  комунікаційна платформа для представників служб управління персоналом, державних службовців